ค้นหาแบบบ้าน
 
เลือกหาแบบบ้าน

พื้นที่ใช้สอย


ตารางเมตร

ค้นหา


New Home Designwww.buddy-home.com
หรือพิมพ์ไทย รับสร้างบ้านความรู้ เรื่องบ้าน / HomeTips [ View 1098 ] 
 
ประเภทของชุดครัว

 ประเภทของชุดครัว -> ประเภทของชุดครัว
 การซื้อชุดครัวสำเร็จรูป Knock Down Built-in การซื้อชุดครัวสำเร็จรูป Knock Down Built-in
 การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับห้องครัว การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับห้องครัวประเภทของชุดครัวทั่วไปในท้องตลาด แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ


1.ครัวแบบ Custom made Build-in
หมายถึง ชุดครัวที่สั่งตามแบบของเจ้าของบ้าน โดยจะทำเฉพาะแบบ เป็น
กรณีๆ ไป

2.ครัวแบบ Knock Down Built-in
เป็นชุดครัวที่ถูกออกแบบจากดีไซน์เนอร์ที่เชี่ยวชาญทางด้านขุดครัวโดย
ตรง โดยชุดครัวที่ถูกออกแบบ สามารถผลิดในลักษณะ Mass Production
ได้ ชุดครัวแบบ Knock Down มีรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจน ประกอบด้วย
ตู้หลายๆ ตู้ มาประกอบกัน โดยแต่ละตู้ จะมีการออกแบบปรโยชน์ใช้สอย
ไว้เฉพาะแต่ละตู้ วัสดุที่ใช้ในการผลิตชุดครัวแบบ Knock Down นิยม
ใช้ไม้อัดประสาน [ Particle Board ] เป็นโครงสร้างหลัก ส่วนวัสดุปิดผิวซึ่ง
เป็นตัวมำให้แผ่นไม้อัดประสานมีสีสัน ลวดลาย มี Melamine Fiol , HPL
[ High Pressure Laminate ] ส่วนประกอบสำคัญอีกส่วนหนึ่งของชุดครัว
Knock Down ก็คือแผ่น Counter Top ซี่งจะเป็นแผ่นแยกต่างหากนำมา
วางยึดบนตู้แต่ละตู้ที่ได้วางตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้ว แผ่น Counter Top
จะทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนความร้อน ทนรอยขูดขีด โดยส่วนใหญ่นิยม
ทำด้วยไม้อัดประสานชนิดกันความชื้น ความหนา 20 - 40 mm. ปิดด้วย
HPL เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน และราคาไม่สูงจนเกิน
ไปนัก ส่วนวัสดุที่ไม่ควรนำมาทำเป็น แผ่น Counter Top คือ หินอ่อน
เนื่องจากไม่สามารถทนต่อกรดสารเคมีได้ เช่นน้ำมะนาว เป็นต้น
 
 
ความรู้เรื่องบ้าน
 
+ ขั้นตอนการเริ่มต้นมีบ้าน
+ ความรู้...การประหยัดพลังงาน
+ ความรู้...งานระบบของบ้าน
+ ความรู้...การตกแต่งภายใน
+ ความรู้...การจัดสวน
+ ออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงาน
+ การออกแบบห้องต่างๆภายในบ้าน
+ ประเภทของชุดครัว
+ 100 เคล็คลับคู่บ้าน
+ Download สัญญาสำเร็จรูป
+ Download แบบฟอร์มอนุญาตลูกค้าที่ไว้วางใจเรา..

คุณ ชูชาติ ลิมวิดภูวัฒน์
หมู่บ้าน ปัญญา ซ.สวนหลวง

คุณ มุกดา วงศ์จักร์
หมู่บ้าน ปัญญา ซ.สวนหลวง

คุณ ดารณี กาญจนาอุปภัมภ์
หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ (วัชรพล)

คุณ จีราภรณ์ สุรเลิศรังสรรค์
หมู่บ้าน แมกไม้ รามอินทรา

คุณ มาโนช เคลือบวิจิตร
หมู่บ้าน มิตรประชา ปากเกล็ด

คุณ แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์
ซ. ชินเขต 2/2

คุณ ศักดิ์ชัย กิจลือเกียรติ
รามอินทรา 46/1

คุณ สมเกียรติ ศรีรัตนประภาส
หมู่บ้าน เสรี ซ.ลาดพร้าว 101

คุณ อุษา ธรรมบันดาล
ซ.วัชรพล รามอินทรา

คุณ ทนงศักดิ์ ฉัตรจุฑามาส
อาคาร จุฑามาส ถ.วิภาวดีรังสิต

คุณ ทวีเกียรติ โรจนวนิชชากร
หมู่บ้าน วิสุทธาวิลล์ รามอินทรา

คุณ สมชาติ ภูมิธรานนท์
หมู่บ้าน วินด์มิลล์ บางนา

คุณ สมชาย ภูมิธรานนท์
หมู่บ้าน เสรี อ่อนนุช

คุณ วันทนีย์ อร่ามเรืองสกุล
หมู่บ้านกฤษตยา บางพลี

ดร. ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์
ซ.วิภาวดี 22 ถ.วิภาวดี-รังสิต

คุณ สุอัมพร พุทธิบาลเจริญศรี
หมู่บ้านเสรีเทพารักษ์

คุณ จิราวดี สืบเพ็ชร
ซ.งามวงศ์วาน 23

คุณ สายฝน เหรียญทองชัย
ซ.เรืองทอง 1 ลาดพร้าว โชคชัย 4

คุณ สุวัชชัย เอกชัยศิริ
ถ. ติวานนท์ 23

คุณ พัฒนา สุธีระกุลชัย
หมู่บ้านกรีนวัลเล่ย์ ถ.บางนา-ตราด

คุณ นุชรัตน์ รุจนวงศ์
หมู่บ้านโอฬาร ถ.นวมินทร์

คุณ ณวพล กาญจนารัณย์
ซ.นวมินทร์72 ถ.นวมินทร์

คุณ พรรณรวี โสมนะพันธ์
ซ.ลาดปลาเค้า24

คุณ สุรวุฒิ วัชราดิลกลุล
ถ.กาญจนาภิเษก

คุณ อนันต์ สูจิฆระ
ซ.ลาดพร้าว1 ถ.ลาดพร้าว

คุณ ช่อเอื้อง ศิริวงษ์ศิลป์
ถ.กรุงเทพกรีฑา


บริษัท บัดดี้โฮม จำกัด
17/158 ถนน.สุขาถิบาล1-วังหิน แขวง.ลาดพร้าว เขต.ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร : 02-942-0471 , 02-942-0472 แฟกซ์ : 02-942-0473

New Home Design