ค้นหาแบบบ้าน
 
เลือกหาแบบบ้าน

พื้นที่ใช้สอย


ตารางเมตร

ค้นหา


New Home Designwww.buddy-home.com
หรือพิมพ์ไทย รับสร้างบ้านความรู้ เรื่องบ้าน / HomeTips [ View 1303 ] 
 
ขั้นตอนการเริ่มต้นมีบ้าน

1. สำรวจฐานะรายได้
2. เลือกแบบขนาดบ้าน และราคาที่เหมาะสม
3. กำหนดทำเลที่ตั้ง
4. ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง และสภาพของอาคาร
5. ตรวจสอบโฉนดที่ดิน แนวเวนคืน และระเบียบต่างๆ
6. การทำสัญญาจะซื้อจะขาย
7. วิธีการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
8. การจัดเตรียมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค
 : : g o t o To p : :
  1. สำรวจฐานะรายได้

การเริ่มต้นที่จะมีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเองสิ่งแรกต้อง สำรวจฐานะรายได้ ความมั่นคงในอาชีพของครอบครัวว่า มีรายได้ประจำและรายได้พิเศษ ในแต่ละเดือนเท่าไร แล้วนำไปคำนวณวงเงินสินเชื่อถ้ากรณีมิได้ซื้อบ้านเป็นเงินสด


  โดยกรอกข้อมูล ดังนี้ :
  
  1. รายได้ประจำ =  
  2. รายได้พิเศษ =  
  3.สินเชื่อคาดว่าจะได้รับพิจารณาอนุมัติ
 
 

 : : g o t o To p : :
  2. เลือกแบบขนาดบ้าน และราคาที่เหมาะสม

ในขณะนี้ท่านได้ทราบวงเงินสินเชื่อที่จะได้รับจากสถาบันการเงิน รวมกับเงินออมของครอบครัวว่ามีเงินทุนที่จะซื้อบ้านในวงเงินเท่าไรในขั้นตอนต่อไปให้ท่านเลือกประเภทของบ้านตามวงเงินที่จะซื้อ
โดยทั่วไปราคาของที่อยู่อาศัยแต่ละประเภทจะอยู่ในวงเงินประมาณนี้ คือ วงเงินขั้นต่ำ ประเภทที่อยู่อาศัยที่จะซื้อได้

200,000 - 350,000 คอนโดมิเนียม,ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว
350,000 - 800,000 ทาวน์เฮ้าส์สองชั้น
800,000 - 1,200,000 บ้านเดียวชั้นเดียว
1,200,000 - 3,000,000 บ้านเดียวสองชั้น,อาคารพาณิชย์

และท่านสามารถหาข้อมูลของบ้านที่จะซื้อได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และข้อมูลในเว็บไซต์ bdhome นี้
เมื่อได้บ้านที่ต้องการแล้วควรจะพิจารณาข้อมูลของขนาดจำนวนห้องที่ใช้สอยว่า เหมาะสมกับจำนวนของคนในครอบครัวหรือไม่
 : : g o t o To p : :
  3. กำหนดทำเลที่ตั้ง

ต่อไปก็พิจารณาทำเล ที่ตั้งว่ามีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทาง ไปที่ทำงาน และสถานศึกษา ของคนในครอบครัว มีรถประจำทางผ่านหลายสายใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สถานที่ราชการโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ทางเข้า - ออกสะดวก เป็นถนนสาธารณะ มีการบำรุงรักษามีระบบระบายน้ำที่ดี ไม่ท่วมขังอยู่ในทำเล ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายเปลี่ยนมือ ไม่มีมลภาวะเป็นพิษ
 : : g o t o To p : :
  4. ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง และสภาพของอาคาร

การตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง และสภาพอาคารโดยพิจารณาจากใบอนุญาติก่อสร้างอาคารว่า การปลูกสร้างตรงตามที่ได้รับอนุญาติ วัสดุก่อสร้างได้มาตรฐาน ไม่มีการชำรุดของโครงสร้างทั้งภายในภายนอกอาคาร หลังคา ฝ้าเพดาน ไม่มีรอยคาบน้ำรั่วซึม ไม่มีปลวกกัดกิน ระบบประปาไฟฟ้า ท่อน้ำทิ้ง อยู่ในสภาพดี การต่อเติมอาคารได้รับการอนุญาติจาก กองควบคุมอาคารถูกต้อง ไม่มีการปลูกสร้าง และต่อเติมล้ำเข้าไปในที่ดินคนอื่น
 : : g o t o To p : :
  5. ตรวจสอบโฉนดที่ดิน แนวเวนคืน และระเบียบข้อบัญญัติควบคุมอาคาร

จากนั้นขอเอกสารสำเนาโฉนดที่ดินเพื่อนำไปตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเขต ที่รับผิดชอบ โดยข้อตรวจสอบ ระวาง แผนที่ ว่าที่ตั้งที่ดิน ถูกต้อง ติดทางสาธารณะหรือไม่หรือมีภาระผูกพันกับที่ดินแปลงอื่นอย่างไรเช่น ตกเป็นภาระจำยอม มีตะเข็บที่ดินปิดทางอยู่ แล้วมาตรวจสอบสารบัญการจดทะเบียนความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินถูกต้องตรวจสอบว่า มีคำสั่งศาลสั่งอายัดที่ดินไว้หรือไม่ และตรวจสอบแนวเวนคืน เพื่อใช้สร้างถนน แนวเสาไฟฟ้าแรงสูง ฝังท่ออุโมง สะพานกั้นเขตเชื่อมทาง และผลกระทบทางด้านกฎหมายอื่น ๆ
 : : g o t o To p : :
  6. การทำสัญญาจะซื้อจะขาย

การทำสัญญาจะซื้อจะขาย เมื่อมีความมั่นใจที่จะซื้อบ้านหลังที่เลือกไว้และได้ตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น เป็นที่มั่นใจแล้ว ถ้าพร้อมจะซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ทันที ก็สามารถนัดเจ้าของที่ดิน ไปโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน โดยใช้สัญญาซื้อขาย ฉบับสำนักงานที่ดินได้เลย แต่หากต้องใช้ระยะเวลานัดหมายในการโอนกรรมสิทธิ์ เป็นเวลานานหลายวันจำเป็นต้องมีการมัดจำเงินบางส่วนให้กับผู้ขาย จำเป็นจะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายกันขึ้น หรือในกรณีที่มีการซื้อขายกัน แบบผ่อนดาวน์ที่นิยมกันตามโดรงการจัดสรรต่าง ๆ ก็จำเป็นจะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายเช่นกัน โดยเนื้อหาในสัญญาฯ จะมีระบุ ชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้จะซื้อ ผู้จะขายรายละเอียดของบ้าน และโฉนดที่ดิน ราคา จำนวนเงินมัดจำ ถ้าแบ่งเป็นงวดให้ระบุวันชำระไว้ด้วย จำนวนเงินที่เหลือในวันโอนกรรมสิทธิ์ กำหนดวันโอนกรรมสิทธิ์ การตกลงชำระค่าธรรมเนียม โอน ภาษี และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ และอาจมีการตกลงค่าปรับหากผิดนัดผิดสัญญาต่อกันทั้ง 2 ฝ่ายและ ลงนามร่วมกันต่อหน้าพยาน ถ้ามีการชำระเงินเป็นเงินสด หรือ เช็ค ให้ระบุชัดเจนด้วยและทำหลักฐานรับเงิน หรือ เช็ค ให้ถูกต้อง
 : : g o t o To p : :
  7. วิธีการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

วิธีการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินหากเราต้องการซื้อบ้านแต่ไม่มีเงินสดพอ ที่จะชำระได้ ทางสถาบันการเงินต่าง ๆ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเงิน ส่วนที่ขาด โดยกำหนดรูปแบบการให้สินเชื่อไว้หลายประเภท มีความแตกต่างกัน ตั้งแต่เกณฑ์การให้สินเชื่อ กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ จากราคาซื้อขายและ/หรือราคาประเมินของธนาคาร ตัวอย่างเช่น กำหนดให้กู้ยืมสำหรับซื้อบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ได้ในอัตรา 80%จากราคาซื้อขาย และ/หรือ ราคาประเมินธนาคาร เช่น ราคาบ้าน 1,000,000 บาท กู้ยืมได้ 800,000 บาทความแตกต่างด้านอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการผ่อนชำระซึ่งสูงสุดไม่เกิน 30 ปี แต่จะต้องรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ หลักการจะดูจากฐานะรายได้ ความมั่นคงในอาชีพ ประวัติการออมเงินบัญชีเงินฝาก เป็นบุคคลน่าเชื่อถือ ไม่มีประวัติ เสียหายในด้านการเงิน และคดีความ หลักทรัพย์ประกันคุ้มหนี้ตามเกณฑ์ มีสภาพคล่องในการขายเปลี่ยนมือในกรณีจำเป็นจะต้องมีบุคคลกู้ร่วม จะต้องมีฐานะดีเช่นกันจะเป็นภรรยา หรือญาติ ก็ได้ เพื่อให้ระยะเวลาการกู้ได้ยาวขึ้น ในกรณีผู้กู้มีอายุมาก หรือต้องการเพิ่มวงเงินกู้เพิ่มจากเกณฑ์รายได้ ของผู้กู้ขึ้นอีก

การดำเนินการยื่นขอสินเชื่อ ดังนี้

การจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ใบคำขอสินเชื่อ พร้อมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) สลิปเงินเดือนใบรับรองเงินเดือน บัญชีเงินฝาก,Statement แสดงรายการเงินเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน สัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการผ่อนดาวน์สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า (เท่าฉบับจริง)ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารแสดงการชำระหนี้ภาระผูกพัน (ย้อนหลัง 6 เดือน กรณีมีภาระหนี้สิน)หนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคล ทะเบียนการค้าหนังสือบริคณฑ์สนธิ ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นงบดุล งบกำไรขาดทุน (ย้อนหลัง 3 ปี) เมื่อจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวครบถ้วน ก็นำไปยื่นกับแผนกสินเชื่อ ของสถาบันการเงินที่ท่าน มีบัญชีเงินฝากอยู่หรือ สาขาที่อยู่ใกล้สถานที่ทำงาน หรือที่ตั้งของบ้านที่ซื้อโดยเมื่อทางธนาคาร ได้รับเอกสารครบถ้วน จะทำการประเมินราคาหลักทรัพย์ โดยท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการประเมินราคาแล้วแต่ละสถาบันการเงินคิดเรียกเก็บแตกต่างกันเมื่อประเมินราคาเสร็จเรียบร้อย พร้อมกับเอกสาร ได้รับการตรวจสอบรวมถึง ประวัติการเงินของท่านเป็นที่พอใจแล้ว จะอนุมัติในระยะเวลาประมาณ 30 วัน โดยจะมีหนังสือแจ้งมายังท่าน และจะให้ท่านไปลงนามในสัญญากู้เงิน และนัดหมายวันโอนกรรมสิทธิ์ และจดจำนอง
 : : g o t o To p : :
  8. การจัดเตรียมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค

ขั้นตอนการจัดเตรียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เมื่อถึงวันกำหนดโอนกรรมสิทธิ์ฯ และเตรียมการจดจำนองเป็นประกัน สิ่งที่ต้องเตรียมการทางด้านเอกสาร ดังนี้

## บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ตัวจริง
## ทะเบียนสมรส ตัวจริง โฉนดที่ดิน (ผู้จะขายเป็นผู้ถือไป)
## ค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% จากยอดวงเงินกู้
## ค่าธรรมเนียมโอน 2.5% จากราคาซื้อขาย
## ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาซื้อขาย
## แคชเชียร์เช็ค เงินชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือ (ธนาคารผู้รับจำนองเป็นผู้ถือไป)

เมื่อไปถึงที่สำนักงานที่ดินตามที่ธนาคารนัดหมาย ก็ยื่นเอกสารสำคัญของผู้ซื้อ และผู้ขาย ให้กับประชาสัมพันธ์และรอหมายเลขคิวและช่องที่จะยื่นเรื่องจดทะเบียนเมื่อได้รับนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยื่นตามช่องที่กำหนด รอเรียกชื่อเพื่อลงนามในเอกสารจดทะเบียนซื้อขายที่ดิน และสัญญาจดทะเบียนจำนอง

เมื่อเรียบร้อย ก็ไปชำระค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ ภาษี และค่าจำนอง รอรับเอกสารที่จดทะเบียนสัญญาซื้อขายที่ดิน และสัญญาจำนองที่เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องอีกครั้ง และชำระเงินให้กับผู้ขายโดยสลักหลังแคชเชียร์เช็ค ให้ผู้ขายลงนามรับเงินต่อหน้าเจ้าพนักงานให้เรียบร้อยเป็นเสร็จการดำเนินการ พร้อมนี้ให้ผู้ขายลงนามมอบโอนไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยด้วย

 : : g o t o To p : :
 
 
ความรู้เรื่องบ้าน
 
+ ขั้นตอนการเริ่มต้นมีบ้าน
+ ความรู้...การประหยัดพลังงาน
+ ความรู้...งานระบบของบ้าน
+ ความรู้...การตกแต่งภายใน
+ ความรู้...การจัดสวน
+ ออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงาน
+ การออกแบบห้องต่างๆภายในบ้าน
+ ประเภทของชุดครัว
+ 100 เคล็คลับคู่บ้าน
+ Download สัญญาสำเร็จรูป
+ Download แบบฟอร์มอนุญาตลูกค้าที่ไว้วางใจเรา..

คุณ ชูชาติ ลิมวิดภูวัฒน์
หมู่บ้าน ปัญญา ซ.สวนหลวง

คุณ มุกดา วงศ์จักร์
หมู่บ้าน ปัญญา ซ.สวนหลวง

คุณ ดารณี กาญจนาอุปภัมภ์
หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ (วัชรพล)

คุณ จีราภรณ์ สุรเลิศรังสรรค์
หมู่บ้าน แมกไม้ รามอินทรา

คุณ มาโนช เคลือบวิจิตร
หมู่บ้าน มิตรประชา ปากเกล็ด

คุณ แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์
ซ. ชินเขต 2/2

คุณ ศักดิ์ชัย กิจลือเกียรติ
รามอินทรา 46/1

คุณ สมเกียรติ ศรีรัตนประภาส
หมู่บ้าน เสรี ซ.ลาดพร้าว 101

คุณ อุษา ธรรมบันดาล
ซ.วัชรพล รามอินทรา

คุณ ทนงศักดิ์ ฉัตรจุฑามาส
อาคาร จุฑามาส ถ.วิภาวดีรังสิต

คุณ ทวีเกียรติ โรจนวนิชชากร
หมู่บ้าน วิสุทธาวิลล์ รามอินทรา

คุณ สมชาติ ภูมิธรานนท์
หมู่บ้าน วินด์มิลล์ บางนา

คุณ สมชาย ภูมิธรานนท์
หมู่บ้าน เสรี อ่อนนุช

คุณ วันทนีย์ อร่ามเรืองสกุล
หมู่บ้านกฤษตยา บางพลี

ดร. ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์
ซ.วิภาวดี 22 ถ.วิภาวดี-รังสิต

คุณ สุอัมพร พุทธิบาลเจริญศรี
หมู่บ้านเสรีเทพารักษ์

คุณ จิราวดี สืบเพ็ชร
ซ.งามวงศ์วาน 23

คุณ สายฝน เหรียญทองชัย
ซ.เรืองทอง 1 ลาดพร้าว โชคชัย 4

คุณ สุวัชชัย เอกชัยศิริ
ถ. ติวานนท์ 23

คุณ พัฒนา สุธีระกุลชัย
หมู่บ้านกรีนวัลเล่ย์ ถ.บางนา-ตราด

คุณ นุชรัตน์ รุจนวงศ์
หมู่บ้านโอฬาร ถ.นวมินทร์

คุณ ณวพล กาญจนารัณย์
ซ.นวมินทร์72 ถ.นวมินทร์

คุณ พรรณรวี โสมนะพันธ์
ซ.ลาดปลาเค้า24

คุณ สุรวุฒิ วัชราดิลกลุล
ถ.กาญจนาภิเษก

คุณ อนันต์ สูจิฆระ
ซ.ลาดพร้าว1 ถ.ลาดพร้าว

คุณ ช่อเอื้อง ศิริวงษ์ศิลป์
ถ.กรุงเทพกรีฑา


บริษัท บัดดี้โฮม จำกัด
17/158 ถนน.สุขาถิบาล1-วังหิน แขวง.ลาดพร้าว เขต.ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร : 02-942-0471 , 02-942-0472 แฟกซ์ : 02-942-0473

New Home Design