บริษัท บัดดี้ ดีไซน์-บิวด์ จำกัด

รับสร้างบ้านคุณภาพ

ยินดีต้อนรับ

Buddy design build awesome Home for you!

BUDDY HOME คือ ทีมงานมืออาชีพที่รวมตัวกันของทีมงานวิศวกร สถาปนิก และ ผู้ร่วมงานที่มากไปด้วยประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง การออกแบบ การตกแต่งภายใน การพัฒนาที่ดินเพื่อให้บริการในการรับปลูกสร้างบนที่ดินของท่าน ซึ่งเราได้สร้างสรรค์การออกแบบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ ความรู้สึกของผู้ที่ต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเองเช่น ท่าน

เราตระหนักดีว่าการจะสร้างบ้านสักหลังให้มีคุณภาพ ความสวยงาม และสามารถที่จะใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้เต็มที่นั้นจะต้องคำนึงถึง ความต้องการ และความรู้สึกของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ

เราพร้อมที่จะทุ่มเทความรู้ ความสามารถ แรงกาย แรงใจ เพื่อผลิตผลงานตรงตามความปรารถนาของท่าน ให้สมกับคำว่า "มืออาชีพ"

ผลงานของเรา

Our Works

100 เคล็คลับคู่บ้าน

Learn more

สัญญาสำเร็จรูป

Download

แบบฟอร์มอนุญาต

Download

Home Plans

เลือกและไว้วางใจ บัดดี้ ดีไซน์-บิวด์ ทุกรายละเอียดของบ้านที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ผสมผสานเทคโนโลยีการก่อสร้างอย่างชาญฉลาดเพื่อการอยู่อาศัยแบบครอบครัวยุคใหม่ ทุกมุมของบ้านสร้างสรรค์ให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทุกพื้นที่ในบ้านเติมเต็มความสุข มอบความห่วงใยของคุณด้วยการดูแลจากเรา เพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัว
คือที่สุดแห่งความภูมิใจ ที่ส่งมอบให้คนที่คุณรักจากรุ่นสู่รุ่น.

  • all
  • 101-200 sqm.
  • 201-300 sqm.
  • 301-400 sqm.
  • 401-500 sqm.
  • มากกว่า 500 sqm.
BD-122
BD-123
BD-106-3
BD-120
BD-121
BD-117
BD-101
BD-112
BD-107-3
BD-102-ex

Our Service
บริการของเรา

"BUDDY HOME" คือ ทีมงานมืออาชีพที่ให้บริการรับสร้างบ้านบนที่ดิน โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างบ้านพักอาศัยที่มีคุณภาพสูง นโยบายหลักของBUDDY HOMEคำนึงถึงคุณภาพมาตรฐานของงานก่อสร้าง เราสร้างสรรค์โดยยึดหลักความปลอดภัย การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นไปด้วยความรอบครอบ ด้วยความมุ่งมั่นกับศักยภาพที่เพียบพร้อมเราจึงกล้าพิสูจน์ให้เห็นว่า "เราใช้ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์เป็นทีมงานของเราเอง" (ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง) นอกจากนี้เรายังมีทีมงานให้บริการที่ครอบคุมครบวงจรที่ท่านจะมั่นใจได้ว่า ภาระการสร้างบ้านใหม่ของท่าน จะไม่ใช่ภาระของท่านอีกต่อไป

รายละเอียดที่ดิน

1. ที่ดินที่จะปลูกสร้างจะต้องอยู่ในเขต กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และ ปทุมธานี (สำหรับจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากนี้จะพิจารณาเป็นกรณีไป)
2. ที่ดินของท่านควรที่รถบรรทุกจะเข้าถึงได้
3. ที่ดินจะต้องได้รับการถมเรียบร้อย พร้อมจะทำการปลูกสร้าง (มิฉะนั้นจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นอกเหนือจากราคาก่อสร้าง)
4. ที่ดินของท่านจะต้องมี น้ำประปา และไฟฟ้าเข้าถึง (นอกเหนือจากนี้ ทางบริษัทฯ จะรับพิจารณาเป็นกรณีไป)
5. ที่ดินที่จะทำการปลูกสร้างต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านโดยสมบูรณ์ หรือต้องได้รับการ ยินยอมให้ปลูกสร้างบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่ดินนั้น และที่ดินนั้นจะต้อง ไม่มีภาระติดพันติดจำนองหรือขายฝากกับบุคคลอื่น
 : : g o t o To p : : เมนู

เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อใช้บริการ

1. สำเนาโฉนดที่ดินทุก ๆ หน้า 5 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน, อื่นๆ 5 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ชุด
4. เอกสารอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส เอกสารการเปลี่ยนนามสกุล ฯลฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน จัดการเตรียมภายหลังจากพิจารณาแล้ว
5. เอกสารในการยื่นขอกู้กับทางสถาบันการเงิน บริษัทฯ จะแจ้งให้จัดเตรียมภายหลังจากที่ แจ้งความจำนงและทางบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว
 : : g o t o To p : : เมนู

การให้บริการของทางบริษัทฯ

1. ก่อนการตกลงทำสัญญา
1.1 เปลี่ยนแปลงแบบบ้านมาตรฐาน
1.2 เปลี่ยนแปลงรายการวัสดุมาตรฐานให้ตรงกับความต้องการ
1.3 และงบประมาณของท่าน
1.4 ออกแบบบ้านตามความต้องการของท่าน
1.5 ตรวจสอบสภาพที่ดิน และแนวเวนคืน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
1.6 ติดต่อยื่นเรื่องขอกู้กับสถาบันการเงิน
2. ภายหลังการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
2.1 ติดต่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
2.2 ติดต่อขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า น้ำประปา
2.3 ติดต่อขอเลขที่บ้าน
2.4 ติดต่อขอโทรศัพท์ (ทางบริษัทฯ จะดำเนินการยื่นเรื่องให้)
2.5 บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตกแต่งภายใน และการจัดสวน
 : : g o t o To p : : เมนู

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมแบบบ้านมาตรฐานไว้เสนอแก่ท่านในระดับราคาต่างๆ กัน
2. เมื่อท่านได้ตัดสินใจใช้บริการปลูกสร้างบ้านกับบริษัทฯ แล้ว
2.1 ท่านจะต้องทำการวางเงินจอง 80,000.00 บาท ( แปดหมื่นบาทถ้วน ) เพื่อบริษัทฯจะได้จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดงานก่อสร้าง ในกรณีที่ท่านไม่ พอใจแบบมาตรฐาน หรือแก้ไขบางส่วน
2.2 ท่านจะต้องทำการวางเงินจอง 100,000.00 บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน ) ในกรณีที่ท่านไม่พอใจแบบมาตรฐาน และต้องการให้บริษัทฯ ออกแบบให้ท่านใหม่
3. หากท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแบบมาตรฐานที่มีอยู่ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะ จัดการ ให้ท่านโดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ อนึ่งการเปลี่ยนแปลงต่อเติมใดๆ หากทำก่อนวันเซ็นสัญญาให้รวมราคาเข้ากับมาตรฐานของแต่ละแบบ และนำไปจัดงวด การชำระเงินตามสัดส่วนการก่อสร้าง แต่ถ้าหากได้เซ็นสัญญาไปแล้ว ให้คิดราคาเปลี่ยน แปลงต่อเติมแยกต่างหากจากสัญญา และผู้ว่าจ้างเหมาปลูกสร้างจะต้องจ่ายเงินค่าต่อเติม ทั้งหมดก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงต่อเติม บริษทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับการเปลี่ยนแปลงต่อเติมใดๆ หากกระทบถึงโครงสร้างหลัก หรือ กระทำให้เสียรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
4. หากท่านไม่พอใจแบบมาตรฐานที่มีอยู่ ต้องการให้ทางบริษัทฯ ออกแบบให้ท่านใหม่ ทาง บริษัทฯ ยินดีจัดการให้โดยทางบริษัทฯ จะจัดทำแบบร่างพร้อมทั้งงบประมาณ จนกว่าท่าน จะพอใจ โดยไม่มีพันธะว่าจะต้องทำสัญญาก่อสร้างกับทางบริษัทฯ เมื่อท่านพอใจในแบบ บ้านแล้วและต้องการให้ทางบริษัทฯ ทำการปลูกสร้างให้ท่าน บริษัทฯ จะจัดทำแบบก่อสร้าง สำหรับยื่นขออนุญาตปลูกสร้างกับหน่วยงานราชการ โดยท่านจะต้องชำระค่าจัดทำแบบก่อ สร้าง ในขั้นตอนนี้ 5% ของราคาค่าก่อสร้าง ( หักออก 100,000.00 บาท ในข้อที่2 ) ซึ่งเงินจำนวนนี้ถือเป็ยส่วนหนึ่งของราคาก่อสร้าง ( การจัดทำแบบก่อสร้างใช้เวลาไม่เกิน 45 - 60 วัน )
5. หลังจากท่านพอใจในแบบก่อสร้างและตรวจสอบแล้ว ท่านจะต้องมาทำสัญญาปลูกสร้างกับ ทางบริษัทฯ ภายใน 7 วัน โดยมีการแบ่งงวดการชำระเงินดังต่อไปนี้
 : : g o t o To p : : เมนู

บ้านขนาดกลาง (ราคาต่ำกว่า 7 ล้าน)

เงินงวดที่ 1 - 15% ของราคาบ้าน เมื่อเซ็นสัญญารับจ้างก่อสร้าง แล้วเสร็จ
เงินงวดที่ 2 - 15% ของราคาบ้าน เมื่อดำเนินการตีผัง , ตอกเข็ม แล้วเสร็จ
เงินงวดที่ 3 - 15% ของราคาบ้าน เมื่อดำเนินการทำฐานราก , คานคอดิน , เสาชั้นล่าง แล้วเสร็จ
เงินงวดที่ 4 - 15% ของราคาบ้าน เมื่อดำเนินการติดตั้งพื้นชั้นล่าง , คานชั้นล่าง , เสา ชั้นสองคานหลังคา แล้วเสร็จ
เงินงวดที่ 5 - 15% ของราคาบ้าน เมื่อดำเนินการติดตั้งพื้นชั้นบน , ก่ออิฐบางส่วน, ติดตั้ง วงกบบางส่วน ติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จ
เงินงวดที่ 6 - 15% ของราคาบ้าน เมื่อดำเนินการก่ออิฐทั้งหมด ,ติดตั้งวงกบทั้งหมด ,ฉาบ ปูนภายในทั้งหมด, มุงหลังคา แล้วเสร็จ
เงินงวดสุดท้าย 10% ของราคาบ้าน เมื่อดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดาน , ฉาบปูนภายนอกทั้ง หมด ติดตั้งวัสดุผิวพื้น , สุขภัณฑ์, ไฟฟ้า และ ดวงโคม , ประปา , งานสี , เก็บงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 : : g o t o To p : : เมนู

บ้านขนาดใหญ่ (ราคา 7 ล้านขึ้นไป)

เงินงวดที่ 1 - 10% ของราคาบ้าน เมื่อเซ็นสัญญารับจ้างก่อสร้าง แล้วเสร็จ
เงินงวดที่ 2 - 10% ของราคาบ้าน เมื่อดำเนินการตีผัง , ตอกเข็ม แล้วเสร็จ
เงินงวดที่ 3 - 10% ของราคาบ้าน เมื่อดำเนินการทำฐานราก , คานคอดิน , เสาชั้นล่าง พื้นชั้นล่าง แล้วเสร็จ
เงินงวดที่ 4 - 10% ของราคาบ้าน เมื่อดำเนินการคานชั้นสอง , เสาชั้นสอง , พื้นชั้น สองแล้วเสร็จ
เงินงวดที่ 5 - 10% ของราคาบ้าน เมื่อดำเนินการทำคานหลังคา , ติดตั้งโครงหลังคา , ก่ออิฐบางส่วน , ติดตั้งวงกบบางส่วน แล้วเสร็จ
เงินงวดที่ 6 - 10% ของราคาบ้าน เมื่อดำเนินการมุงหลังคา , ก่ออิฐทั้งหมด , ฉาบปูน บางส่วนแล้วเสร็จ
เงินงวดที่ 7 - 10% ของราคาบ้าน เมื่อดำเนินการเดินท่อไฟฟ้าและประปาบางส่วน , ติด ตั้งวงกบทั้งหมด ฉาบปูนภายในทั้งหมด แล้วเสร็จ
เงินงวดที่ 8- 10% ของราคาบ้าน เมื่อดำเนินการฉาบปูนภายนอกทั้งหมด , ติดตั้ง หน้าต่างบางส่วน , ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก แล้วเสร็จ
เงินงวดที่ 9- 10% ของราคาบ้าน เมื่อดำเนินการติดตั้งบานประตู , ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
เงินงวดที่ 10- 10% ของราคาบ้าน เมื่อดำเนินการติดตั้งสุขภัณฑ์ , ติดตั้งวัสดุผิวพื้น , ทาสีเก็บงานทั้งหมด แล้วเสร็จ
หมายเหตุ : รายละเอียดการชำระเงินค่าก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 : : g o t o To p : : เมนู

การรับประกัน

1. ที่ดินที่จะปลูกสร้างจะต้องอยู่ในเขต กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และ ปทุมธานี (สำหรับจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากนี้จะพิจารณาเป็นกรณีไป)
2. ที่ดินของท่านควรที่รถบรรทุกจะเข้าถึงได้
3. ที่ดินจะต้องได้รับการถมเรียบร้อย พร้อมจะทำการปลูกสร้าง (มิฉะนั้นจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นอกเหนือจากราคาก่อสร้าง)
4. ที่ดินของท่านจะต้องมี น้ำประปา และไฟฟ้าเข้าถึง (นอกเหนือจากนี้ ทางบริษัทฯ จะรับพิจารณาเป็นกรณีไป)
5. ที่ดินที่จะทำการปลูกสร้างต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านโดยสมบูรณ์ หรือต้องได้รับการ ยินยอมให้ปลูกสร้างบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่ดินนั้น และที่ดินนั้นจะต้อง ไม่มีภาระติดพันติดจำนองหรือขายฝากกับบุคคลอื่น
 : : g o t o To p : : เมนู

150+

Projects complete

100+

Happy Clients

6000

Working Hours

Contact

บริษัท บัดดี้ ดีไซน์-บิวด์ จำกัด มีความยินดีและมีความพร้อม ที่จะให้บริการแก่ท่าน ด้วยประสพการณ์ ทำงานในวงการก่อสร้าง กว่า 20 ปี .
เราใส่ใจในบริการลูกค้าอย่างจริงใจ เต็มที่กับการให้บริการในทุกเรื่อง ดังนั้นหากคุณมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ คุณสามารถที่จะติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ได้ทันที.

Our Office

300/86 โครงการพรีเมี่ยมเพลส ถ.นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

HOTLINE 082-391-6359 , 063-879-9263

buddyhome99@gmail.com, tanakit08@gmail.com

Monday - Friday : 9:30 Am - 5:30 Pm

Saturday - Sunday: Closed

Elsewhere

บริษัท บัดดี้ ดีไซน์-บิวด์ จำกัด