บริษัท บัดดี้ ดีไซน์-บิวด์ จำกัด

รับสร้างบ้านคุณภาพ

ยินดีต้อนรับ

Buddy design build awesome Home for you!

BUDDY HOME คือ ทีมงานมืออาชีพที่รวมตัวกันของทีมงานวิศวกร สถาปนิก และ ผู้ร่วมงานที่มากไปด้วยประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง การออกแบบ การตกแต่งภายใน การพัฒนาที่ดินเพื่อให้บริการในการรับปลูกสร้างบนที่ดินของท่าน ซึ่งเราได้สร้างสรรค์การออกแบบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ ความรู้สึกของผู้ที่ต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเองเช่น ท่าน

เราตระหนักดีว่าการจะสร้างบ้านสักหลังให้มีคุณภาพ ความสวยงาม และสามารถที่จะใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้เต็มที่นั้นจะต้องคำนึงถึง ความต้องการ และความรู้สึกของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ

เราพร้อมที่จะทุ่มเทความรู้ ความสามารถ แรงกาย แรงใจ เพื่อผลิตผลงานตรงตามความปรารถนาของท่าน ให้สมกับคำว่า "มืออาชีพ"

Blog ความรู้เรื่องบ้าน

Blog
ความรู้เรื่องบ้าน

+ Download แบบฟอร์มอนุญาต

แบบฟอร์มที่ใช้ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

แบบฟอร์มที่ใช้ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ท่านสามารถไปขอแบบฟอร์มเหล่านี้ได้ที่สำนักงานเขต ฝ่ายโยธาได้ครับ หรือจะดาวน์โหลดไปใช้งานจากที่นี่ก็ได้..
001. คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)
002. คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น(แบบ ข.5)
003. หนังสือมอบอำนาจผู้ขออนุญาต
004. หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
005. บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน
006. หนังสือรับรองของ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
007. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา ๒๙(แบบน.๔)
008. หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง(แบบ น.๕)
009. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (แบบ น.๘)
 : : g o t o To p : : กลับสู่เมนู
001. คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)
ใช้สำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร
[Form1.doc 27 KB] [Form1.zip 4 KB]
 : : g o t o To p : : กลับสู่เมนู
002. คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ
ใช้สำหรับยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
[Form2.doc 38 KB] [Form2.zip 8 KB]
 : : g o t o To p : : กลับสู่เมนู
003. หนังสือมอบอำนาจผู้ขออนุญาต
ใช้สำหรับกรณีที่ผู้ยื่นขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของอาคาร ต้องให้เจ้าของอาคารเซ็นมอบอำนาจ
[Form3.doc 23 KB] [Form3.zip 5 KB]
 : : g o t o To p : : กลับสู่เมนู
004. หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
ใช้กรณีที่เจ้าของอาคารไม่ใช่เจ้าของที่ดิน.. ต้องให้เจ้าของที่ดินเซ็นยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
[Form4.doc 22 KB] [Form4.zip 4 KB]
 : : g o t o To p : : กลับสู่เมนู
005. บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน
ใช้สำหรับ บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน
[Form5.doc 32 KB] [Form5.zip 7 KB]
 : : g o t o To p : : กลับสู่เมนู
006. หนังสือรับรองของ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
เป็นหนังสือรับรองของ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ใช้ประกอบสำหรับยื่นขออนุญาต
[Form6.doc 32 KB] [Form6.zip 7 KB]
 : : g o t o To p : : กลับสู่เมนู
007. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา ๒๙(แบบน.๔)
เป็นหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ใช้ประกอบสำหรับยื่นขออนุญาต
[Form7.doc 28 KB] [Form7.zip 6 KB]
 : : g o t o To p : : กลับสู่เมนู
008. หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๓๐ วรรรคหนึ่ง(แบบ น.๕)
ใช้สำหรับยื่นเพื่อแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต
[Form8.doc 14 KB] [Form8.zip 3 KB]
 : : g o t o To p : : กลับสู่เมนู
009. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (แบบ น.๘)
ใช้สำหรับยื่น แสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่
[Form9.doc 27 KB] [Form9.zip 4 KB]

150+

Projects complete

100+

Happy Clients

6000

Working Hours

Contact

บริษัท บัดดี้ ดีไซน์-บิวด์ จำกัด มีความยินดีและมีความพร้อม ที่จะให้บริการแก่ท่าน ด้วยประสพการณ์ ทำงานในวงการก่อสร้าง กว่า 20 ปี .
เราใส่ใจในบริการลูกค้าอย่างจริงใจ เต็มที่กับการให้บริการในทุกเรื่อง ดังนั้นหากคุณมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ คุณสามารถที่จะติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ได้ทันที.

Our Office

17/158 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล1-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

0-2942-0471-2 Fax : 0-2942-0473

info@buddy-home.com, sale@buddy-home.com

Monday - Friday : 9:30 Am - 5:30 Pm

Saturday - Sunday: Closed

Elsewhere

บริษัท บัดดี้ ดีไซน์-บิวด์ จำกัด