บริการรับสร้างบ้าน

คู่หู คูาบ้านสวย

ยินดีต้อนรับ

Buddy design build awesome Home for you!

BUDDY HOME คือ ทีมงานมืออาชีพที่รวมตัวกันของทีมงานวิศวกร สถาปนิก และ ผู้ร่วมงานที่มากไปด้วยประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง การออกแบบ การตกแต่งภายใน การพัฒนาที่ดินเพื่อให้บริการในการรับปลูกสร้างบนที่ดินของท่าน ซึ่งเราได้สร้างสรรค์การออกแบบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ ความรู้สึกของผู้ที่ต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเองเช่น ท่าน

เราตระหนักดีว่าการจะสร้างบ้านสักหลังให้มีคุณภาพ ความสวยงาม และสามารถที่จะใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้เต็มที่นั้นจะต้องคำนึงถึง ความต้องการ และความรู้สึกของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ

เราพร้อมที่จะทุ่มเทความรู้ ความสามารถ แรงกาย แรงใจ เพื่อผลิตผลงานตรงตามความปรารถนาของท่าน ให้สมกับคำว่า "มืออาชีพ"

Our Service
บริการของเรา

"BUDDY HOME" คือ ทีมงานมืออาชีพที่ให้บริการรับสร้างบ้านบนที่ดิน โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างบ้านพักอาศัยที่มีคุณภาพสูง นโยบายหลักของBUDDY HOMEคำนึงถึงคุณภาพมาตรฐานของงานก่อสร้าง เราสร้างสรรค์โดยยึดหลักความปลอดภัย การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นไปด้วยความรอบครอบ ด้วยความมุ่งมั่นกับศักยภาพที่เพียบพร้อมเราจึงกล้าพิสูจน์ให้เห็นว่า "เราใช้ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์เป็นทีมงานของเราเอง" (ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง) นอกจากนี้เรายังมีทีมงานให้บริการที่ครอบคุมครบวงจรที่ท่านจะมั่นใจได้ว่า ภาระการสร้างบ้านใหม่ของท่าน จะไม่ใช่ภาระของท่านอีกต่อไป

+ งานบริการออกแบบตกแต่งภายใน ( INTERIOR DESIGN SERVICE )

ขั้นตอนการรับงาน

1. งานขั้นวางแผนแนวทางการออกแบบ ( PROGRAMMING PHAZE )
1.1 รับข้อมูล วัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้ว่าจ้าง
1.2 เสนอแนวความคิดในการออกแบบ ( PRELIMINALY CONCEPT )
2 งานออกแบบร่างขั้นต้น ( SCHEMATIC DESIGN PHAZE )
2.1 แบบร่างขั้นต้นแสดงถึงการใช้สอยพื้นที่ในอาคาร ( LAYOUT PLANS )
2.2 รูปทัศนียภาพ ขาว-ดำ ( BLACK & WHITE PERSPECTIVE SKETCH )
2.3 การเสนองบประมาณค่าใช้จ่าย ( PRELIMINARY BUDGET )
3 งานออกแบบขั้นพัฒนา ( DESIGN DEVELOPMENT PHAZE )
3.1 แบบแปลนการจัดห้อง และพื้นที่ใช้สอยต่าง ( LAYOUT PLANS )
3.2 รูปทัศนียภาพ สี ขาว-ดำ ( COLOUR OR BLACK & WHITE PERSPECTIVE VIEWS )
3.3 รูปด้าน ( ELEVATION DRAWINGS )
3.4 ตัวอย่างการใช้สี และวัสดุอุปกรณ์ ( MATERIAL BOARD )
3.5 การเลือก หรือออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ( FURNITRUE DESIGN OR SELECTION )
4 การทำแบบรายละเอียด และเอกสารประกอบแบบก่อสร้าง (CONSTRUCTION DOCUMENT PHAZE )
4.1 แบบรายละเอียดเพื่อทำการก่อสร้าง และรายละเอียดประกอบแบบ ( WORKING DRAWING AND SPECTCIFICATION )
4.2 การเสนอประมาณราคาค่าก่อสร้าง ( COST ESTIMATED )
5 งานขั้นรับเหมาก่อสร้าง ( CONSTRUCTION ADMINISTRATION PHAZE )
5.1 เสนอราคาในส่วนต่างๆ ( COST CONSTRUCTION DOCUMENT )
5.2 บริหารงานก่อสร้าง ( CONSTRUCTION ADMINISTRATION )
5.3 การตรวจงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และวัตถุประสงค์ ( SITE VISITING )
 : : g o t o To p : : เมนู

ลำดับขั้นตอนการออกแบบ เขียนแบบ

1. รับ Concept จากเจ้าของโครงการ
2 วาง Lay Out Plan หรือ ทัศนียภาพ
3 เสนอราคาค่าออกแบบ เขียนแบบ
4 ตรวจสอบเอกสารสัญญา และเซ็นสัญญา
5 สรุปงานออกแบบ Plan หรือ ทัศนียภาพ และวัสดุตกแต่ง
6 เขียนแบบรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ และระบบงาน
7 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน
8 แก้ไขข้อบกพร่อง
9 ส่งมอบงาน
10 สรุปผลการดำเนินงาน
11 เสนอราคาประมาณการ
 : : g o t o To p : : เมนู

รายการตกแต่งผนัง

ผนังภายนอก

ผนังภายใน

ผนังห้องน้ำ 1-5

ผนังห้องน้ำทั่วไป

ผนังห้องน้ำคนใช้

บัวเชิงผนังชั้นสอง
ก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสีพลาสติก ชนิดทาภายนอก ( I.C.I. )
ก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสีพลาสติก ชนิดทาภายใน ( I.C.I. )
บุกระเบื้อง ขนาด 12"x12" ( สีเรียบ ) ผลิตภัณฑ์ CAMPANA
บุกระเบื้อง ขนาด 12"x12" ( สีเรียบ ) ผลิตภัณฑ์ CAMPANA
บุกระเบื้อง ขนาด 8"x8" ( สีเรียบ ) ผลิตภัณฑ์ CAMPANA
ไม้มะค่า 1/2"x 4" ย้อมธรรมชาติ

Download!

Microsoft Word

รายการฝ้าเพดาน

เสาเข็ม
ฐานราก , เสา , คาน

พื้นชั้นล่าง - บน

หลังคาทั่วไป
คอนกรีตอัดแรงขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.บางส่วนหล่อกับที่
โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม) บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก เชิงชายไม้ CON-WOOD ทาสีน้ำมัน

Download!

Microsoft Word

วงกบ

เสาเข็ม
ฐานราก , เสา , คาน

พื้นชั้นล่าง - บน

หลังคาทั่วไป
คอนกรีตอัดแรงขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.บางส่วนหล่อกับที่
โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม) บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก เชิงชายไม้ CON-WOOD ทาสีน้ำมัน

Download!

Microsoft Word

ประตูหน้าต่าง

เสาเข็ม
ฐานราก , เสา , คาน

พื้นชั้นล่าง - บน

หลังคาทั่วไป
คอนกรีตอัดแรงขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.บางส่วนหล่อกับที่
โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม) บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก เชิงชายไม้ CON-WOOD ทาสีน้ำมัน

Download!

Microsoft Word

อุปกรณ์ประตู - หน้าต่าง

เสาเข็ม
ฐานราก , เสา , คาน

พื้นชั้นล่าง - บน

หลังคาทั่วไป
คอนกรีตอัดแรงขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.บางส่วนหล่อกับที่
โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม) บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก เชิงชายไม้ CON-WOOD ทาสีน้ำมัน

Download!

Microsoft Word

บันได

เสาเข็ม
ฐานราก , เสา , คาน

พื้นชั้นล่าง - บน

หลังคาทั่วไป
คอนกรีตอัดแรงขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.บางส่วนหล่อกับที่
โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม) บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก เชิงชายไม้ CON-WOOD ทาสีน้ำมัน

Download!

Microsoft Word

สุขภัณฑ์

เสาเข็ม
ฐานราก , เสา , คาน

พื้นชั้นล่าง - บน

หลังคาทั่วไป
คอนกรีตอัดแรงขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.บางส่วนหล่อกับที่
โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม) บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก เชิงชายไม้ CON-WOOD ทาสีน้ำมัน

Download!

Microsoft Word

ก๊อกน้ำ

เสาเข็ม
ฐานราก , เสา , คาน

พื้นชั้นล่าง - บน

หลังคาทั่วไป
คอนกรีตอัดแรงขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.บางส่วนหล่อกับที่
โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม) บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก เชิงชายไม้ CON-WOOD ทาสีน้ำมัน

Download!

Microsoft Word

งานสุขาภิบาล

เสาเข็ม
ฐานราก , เสา , คาน

พื้นชั้นล่าง - บน

หลังคาทั่วไป
คอนกรีตอัดแรงขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.บางส่วนหล่อกับที่
โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม) บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก เชิงชายไม้ CON-WOOD ทาสีน้ำมัน

Download!

Microsoft Word

งานไฟฟ้า

เสาเข็ม
ฐานราก , เสา , คาน

พื้นชั้นล่าง - บน

หลังคาทั่วไป
คอนกรีตอัดแรงขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.บางส่วนหล่อกับที่
โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม) บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก เชิงชายไม้ CON-WOOD ทาสีน้ำมัน

Download!

Microsoft Word

งานสี

เสาเข็ม
ฐานราก , เสา , คาน

พื้นชั้นล่าง - บน

หลังคาทั่วไป
คอนกรีตอัดแรงขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.บางส่วนหล่อกับที่
โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม) บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก เชิงชายไม้ CON-WOOD ทาสีน้ำมัน

Download!

Microsoft Word

การป้องกันปลวก

เสาเข็ม
ฐานราก , เสา , คาน

พื้นชั้นล่าง - บน

หลังคาทั่วไป
คอนกรีตอัดแรงขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.บางส่วนหล่อกับที่
โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม) บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก เชิงชายไม้ CON-WOOD ทาสีน้ำมัน

Download!

Microsoft Word

รายการที่ไม่รวมในราคาที่เสนอ

งานปรับหน้าดินและถมดิน
รั้วและประตู
ดวงโคมไฟฟ้า
งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารเก่า
เหล็กดัด
การจัดสวน - ตกแต่งสวน

Download!

Microsoft Word

150+

Projects complete

100+

Happy Clients

6000

Working Hours

ผลงานของเรา

Our Works

100 เคล็คลับคู่บ้าน

Learn more

สัญญาสำเร็จรูป

Download

แบบฟอร์มอนุญาต

Download

Contact

บริษัท บัดดี้ ดีไซน์-บิวด์ จำกัด มีความยินดีและมีความพร้อม ที่จะให้บริการแก่ท่าน ด้วยประสพการณ์ ทำงานในวงการก่อสร้าง กว่า 20 ปี .
เราใส่ใจในบริการลูกค้าอย่างจริงใจ เต็มที่กับการให้บริการในทุกเรื่อง ดังนั้นหากคุณมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ คุณสามารถที่จะติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ได้ทันที.

Our Office

300/86 โครงการพรีเมี่ยมเพลส ถ.นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

HOTLINE 082-391-6359 , 063-879-9263

buddyhome99@gmail.com, tanakit08@gmail.com

Monday - Friday : 9:30 Am - 5:30 Pm

Saturday - Sunday: Closed

Elsewhere

บริษัท บัดดี้ ดีไซน์-บิวด์ จำกัด