บริการรับสร้างบ้าน

คู่หู คู่บ้านสวย

ยินดีต้อนรับ

Buddy design build awesome Home for you!

BUDDY HOME คือ ทีมงานมืออาชีพที่รวมตัวกันของทีมงานวิศวกร สถาปนิก และ ผู้ร่วมงานที่มากไปด้วยประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง การออกแบบ การตกแต่งภายใน การพัฒนาที่ดินเพื่อให้บริการในการรับปลูกสร้างบนที่ดินของท่าน ซึ่งเราได้สร้างสรรค์การออกแบบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ ความรู้สึกของผู้ที่ต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเองเช่น ท่าน

เราตระหนักดีว่าการจะสร้างบ้านสักหลังให้มีคุณภาพ ความสวยงาม และสามารถที่จะใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้เต็มที่นั้นจะต้องคำนึงถึง ความต้องการ และความรู้สึกของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ

เราพร้อมที่จะทุ่มเทความรู้ ความสามารถ แรงกาย แรงใจ เพื่อผลิตผลงานตรงตามความปรารถนาของท่าน ให้สมกับคำว่า "มืออาชีพ"

Our Service
บริการของเรา

"BUDDY HOME" คือ ทีมงานมืออาชีพที่ให้บริการรับสร้างบ้านบนที่ดิน โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างบ้านพักอาศัยที่มีคุณภาพสูง นโยบายหลักของBUDDY HOMEคำนึงถึงคุณภาพมาตรฐานของงานก่อสร้าง เราสร้างสรรค์โดยยึดหลักความปลอดภัย การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นไปด้วยความรอบครอบ ด้วยความมุ่งมั่นกับศักยภาพที่เพียบพร้อมเราจึงกล้าพิสูจน์ให้เห็นว่า "เราใช้ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์เป็นทีมงานของเราเอง" (ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง) นอกจากนี้เรายังมีทีมงานให้บริการที่ครอบคุมครบวงจรที่ท่านจะมั่นใจได้ว่า ภาระการสร้างบ้านใหม่ของท่าน จะไม่ใช่ภาระของท่านอีกต่อไป

+ งานปรึกษาบริการออกแบบภูมิสถาปัตย์ ( LANDSCAPE DESIGN )

ขั้นตอนการรับงาน

1. งานออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง วางแผนแนวทาง
1.1 ศึกษาความต้องการของผู้ว่าจ้าง และรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2 การจัดทำรายการก่อสร้างในงานภูมิทัศน์ เพื่อการก่อสร้างเบื้องต้น
2.1 จัดทำผัง LAYOUT & MATERIAL แสดงภายรวมของการก่อสร้างทั้งหมด
2.2 กำหนดวางผังการระบายน้ำ กำหนดค่าความสูงในส่วนต่างๆ
2.3 ผังไฟฟ้าสนาม แสดงตำแหน่ง และชนิดของดวงโคม
2.4 ผังระบบรดน้ำต้นไม้
2.5 ผังแสดงการปลูกต้นไม้
2.6 แบบรายละเอียด และส่วนประกอบภูมิทัศน์ เช่น สะพาน ป้ายโครงการ ทางเข้า
หมายเหตุ : ในขั้นนี้ยังไม่รวมการคำนวณวิศวกรรม จัดทำเอกสารประมูล และแบบก่อสร้าง
3 แบบก่อสร้างรายละเอียดงานด้านภูมิทัศน์
3.1 จัดทำแบบก่อสร้างงานด้านภูมิทัศน์ตามข้อ 2 รวมถึงเอกสารประมูลและจัดทำ รายการก่อสร้างภูมิทัศน์ ( SPECIFICATION )
4 ตรวจงานก่อสร้าง
4.1 เข้าทำการตรวจงานก่อสร้างด้านภูมิทัศน์ ณ.สถานที่จริง
 : : g o t o To p : : เมนู

ลำดับขั้นตอนการออกแบบ เขียนแบบภูมิสถาปัตย์

1. รับ Concept จากเจ้าของโครงการ
2 วาง Lay Out Plan หรือ ทัศนียภาพ
3 เสนอราคาค่าออกแบบ เขียนแบบ
4 ตรวจสอบเอกสารสัญญา และเซ็นสัญญา
5 สรุปงานออกแบบ Plan หรือ ทัศนียภาพ และวัสดุตกแต่ง
6 เขียนแบบรายละเอียด และระบบงาน
7 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน
8 แก้ไขข้อบกพร่อง
9 ส่งมอบงาน
10 สรุปผลการดำเนินงาน
11 เสนอราคาประมาณการ
 : : g o t o To p : : เมนู

รายการตกแต่งผนัง

ผนังภายนอก

ผนังภายใน

ผนังห้องน้ำ 1-5

ผนังห้องน้ำทั่วไป

ผนังห้องน้ำคนใช้

บัวเชิงผนังชั้นสอง
ก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสีพลาสติก ชนิดทาภายนอก ( I.C.I. )
ก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสีพลาสติก ชนิดทาภายใน ( I.C.I. )
บุกระเบื้อง ขนาด 12"x12" ( สีเรียบ ) ผลิตภัณฑ์ CAMPANA
บุกระเบื้อง ขนาด 12"x12" ( สีเรียบ ) ผลิตภัณฑ์ CAMPANA
บุกระเบื้อง ขนาด 8"x8" ( สีเรียบ ) ผลิตภัณฑ์ CAMPANA
ไม้มะค่า 1/2"x 4" ย้อมธรรมชาติ

Download!

Microsoft Word

รายการฝ้าเพดาน

เสาเข็ม
ฐานราก , เสา , คาน

พื้นชั้นล่าง - บน

หลังคาทั่วไป
คอนกรีตอัดแรงขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.บางส่วนหล่อกับที่
โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม) บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก เชิงชายไม้ CON-WOOD ทาสีน้ำมัน

Download!

Microsoft Word

วงกบ

เสาเข็ม
ฐานราก , เสา , คาน

พื้นชั้นล่าง - บน

หลังคาทั่วไป
คอนกรีตอัดแรงขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.บางส่วนหล่อกับที่
โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม) บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก เชิงชายไม้ CON-WOOD ทาสีน้ำมัน

Download!

Microsoft Word

ประตูหน้าต่าง

เสาเข็ม
ฐานราก , เสา , คาน

พื้นชั้นล่าง - บน

หลังคาทั่วไป
คอนกรีตอัดแรงขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.บางส่วนหล่อกับที่
โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม) บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก เชิงชายไม้ CON-WOOD ทาสีน้ำมัน

Download!

Microsoft Word

อุปกรณ์ประตู - หน้าต่าง

เสาเข็ม
ฐานราก , เสา , คาน

พื้นชั้นล่าง - บน

หลังคาทั่วไป
คอนกรีตอัดแรงขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.บางส่วนหล่อกับที่
โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม) บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก เชิงชายไม้ CON-WOOD ทาสีน้ำมัน

Download!

Microsoft Word

บันได

เสาเข็ม
ฐานราก , เสา , คาน

พื้นชั้นล่าง - บน

หลังคาทั่วไป
คอนกรีตอัดแรงขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.บางส่วนหล่อกับที่
โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม) บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก เชิงชายไม้ CON-WOOD ทาสีน้ำมัน

Download!

Microsoft Word

สุขภัณฑ์

เสาเข็ม
ฐานราก , เสา , คาน

พื้นชั้นล่าง - บน

หลังคาทั่วไป
คอนกรีตอัดแรงขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.บางส่วนหล่อกับที่
โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม) บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก เชิงชายไม้ CON-WOOD ทาสีน้ำมัน

Download!

Microsoft Word

ก๊อกน้ำ

เสาเข็ม
ฐานราก , เสา , คาน

พื้นชั้นล่าง - บน

หลังคาทั่วไป
คอนกรีตอัดแรงขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.บางส่วนหล่อกับที่
โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม) บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก เชิงชายไม้ CON-WOOD ทาสีน้ำมัน

Download!

Microsoft Word

งานสุขาภิบาล

เสาเข็ม
ฐานราก , เสา , คาน

พื้นชั้นล่าง - บน

หลังคาทั่วไป
คอนกรีตอัดแรงขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.บางส่วนหล่อกับที่
โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม) บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก เชิงชายไม้ CON-WOOD ทาสีน้ำมัน

Download!

Microsoft Word

งานไฟฟ้า

เสาเข็ม
ฐานราก , เสา , คาน

พื้นชั้นล่าง - บน

หลังคาทั่วไป
คอนกรีตอัดแรงขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.บางส่วนหล่อกับที่
โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม) บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก เชิงชายไม้ CON-WOOD ทาสีน้ำมัน

Download!

Microsoft Word

งานสี

เสาเข็ม
ฐานราก , เสา , คาน

พื้นชั้นล่าง - บน

หลังคาทั่วไป
คอนกรีตอัดแรงขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.บางส่วนหล่อกับที่
โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม) บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก เชิงชายไม้ CON-WOOD ทาสีน้ำมัน

Download!

Microsoft Word

การป้องกันปลวก

เสาเข็ม
ฐานราก , เสา , คาน

พื้นชั้นล่าง - บน

หลังคาทั่วไป
คอนกรีตอัดแรงขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.บางส่วนหล่อกับที่
โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม) บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก เชิงชายไม้ CON-WOOD ทาสีน้ำมัน

Download!

Microsoft Word

รายการที่ไม่รวมในราคาที่เสนอ

งานปรับหน้าดินและถมดิน
รั้วและประตู
ดวงโคมไฟฟ้า
งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารเก่า
เหล็กดัด
การจัดสวน - ตกแต่งสวน

Download!

Microsoft Word

150+

Projects complete

100+

Happy Clients

6000

Working Hours

ผลงานของเรา

Our Works

100 เคล็คลับคู่บ้าน

Learn more

สัญญาสำเร็จรูป

Download

แบบฟอร์มอนุญาต

Download

Contact

บริษัท บัดดี้ ดีไซน์-บิวด์ จำกัด มีความยินดีและมีความพร้อม ที่จะให้บริการแก่ท่าน ด้วยประสพการณ์ ทำงานในวงการก่อสร้าง กว่า 20 ปี .
เราใส่ใจในบริการลูกค้าอย่างจริงใจ เต็มที่กับการให้บริการในทุกเรื่อง ดังนั้นหากคุณมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ คุณสามารถที่จะติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ได้ทันที.

Our Office

300/86 โครงการพรีเมี่ยมเพลส ถ.นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

HOTLINE 082-391-6359 , 063-879-9263

buddyhome99@gmail.com, tanakit08@gmail.com

Monday - Friday : 9:30 Am - 5:30 Pm

Saturday - Sunday: Closed

Elsewhere

บริษัท บัดดี้ ดีไซน์-บิวด์ จำกัด